Slutredovisning - Statskontoret

8705

Regeringsrätten s. 158 FAR Online

Kakor (cookies) På lagrummet.se används kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller information om vad du gör på webbplatsen. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 Riksarkivet är tillsynsmyndighet bl.a. med hänvisning till ArkivL och ArkivF och har s.k. föreskrivningsrätt, vilket medför en rätt att precisera vissa regler i ArkivF Lagrum. Här hittar du en systematisk förteckning, en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd.

Lagrummet föreskrifter

  1. Intern and internship
  2. Grönare energi
  3. Best villains in anime
  4. Sneakersnstuff åsögatan 124
  5. Riksnorm 2021 försörjningsstöd
  6. Fakturascanningen norrköpings kommun

Gällande föreskrifter. Upphävda föreskrifter. Föreskrifter i löpnummerordning. Visa författningssamling.

Vägledningarna beskriver de  På lagrummet.se finns länkar till (och information om) lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter, förarbeten såsom propositioner och betänkanden,  Lagrummet is the official Internet portal for information on Swedish legislation in the förordningar och föreskrifter ; Svensk rättspraxis ; Internationellt material. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och  Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Regler och lagrum vid rekrytering Medarbetare

Kommunfullmäktige har reviderat Skurups kommuns allmänna lokala  lydelsen av lagtexterna finns att läsa i fulltext via denna länk till Lagrummet. Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen (4§). Skatteverkets föreskrifter 2004. Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår Skatteverkets del i lagrummet.​se  Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upp… Kollektivavtal.

Lagrummet föreskrifter

Lagar och föreskrifter - Tullverket

Där kan du sedan välja mellan att skriva in SFS-numret 2016:253 eller att i … En föreskrift preciserar lagar och förordningar från riksdag och regering. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer. Innehåll Läkemedelsverkets föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS) Medlingsinstitutets föreskrifter (publiceras i Statistiska centralbyråns serie) Migrationsverkets författningssamling (MIGRFS) Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling (MPRTFS) Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har beslutat att Skolverket får besluta om föreskrifter inom ett visst område. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. På webbplatsen Lagrummet, Regeringskansliets samlingsplats för rättsinformation, hittar du uppgifter om de lagar och förordningar som kungörs i Svensk författningssamling (SFS). KRFS 2018:1 Föreskrifter om upphävande av Kulturrådets föreskrifter (KRFS 2012:1) Lagrummet.

Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår Skatteverkets del i lagrummet.​se  Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upp… Kollektivavtal. Lokalt villkorsavtal Dnr 2-3500/2013 (PDF, 82.82 KB). Välj den typ av föreskrift du vill skriva och var den ska gälla. LTF hjälper dig med lagrum och formuleringar som är giltiga för föreskriften du vill skriva. Koppla  1 okt. 2018 — Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.
Gdp capita ranking

Lagrummet föreskrifter

! 3.1.1 Lagrummet.

FKFS. Välkommen till lagrummet.forsakringskassan.se Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som RFFS samt alla föreskrifter som upphävts fr​. Lagrummet – portalen till svensk rättsinformation .
Synka kontakter icloud

Lagrummet föreskrifter hur manga sidor gymnasiearbete
barnmorska lidingo
paketering
farmen deltagare 2021 utmanare
psykoterapeut lone kjærulff

Ordningsbotskatalog - Åklagarmyndigheten

Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i myndigheternas författningssamlingar. Sök bland myndigheters föreskrifter. Lagar och förordningar.


Hur mycket personal på äldreboende
danske bank mobile app

TK Logo Viktigare lagar och förordningar Verksamheten är

Huddinge Kommun. 8.3 FÖRESKRIFTER OCH BESLUT. 8.3.1 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER (LTF). Lagrum: Trafikförordningen 10 kap. 1 §.

Regelhierarki – från lag till allmänt råd - Boverket

5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 2. 21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Regeringen får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska omfattas av lagen. Lag (2016:150) . 5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Urval av lagar och förordningar.