Internationell skatterätt av Pelin Lars - 9789144076454 - Jure

7118

Lagtolkning på redovisningsområdet - om några - DiVA

LIBRIS titelinformation: Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg. Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg. Tjernberg, Mats, 1960- (författare) ISBN 9789176789742 första upplagan kunskapen om skatterättens rättskällor att fördjupas. Dina kunskaper i civilrätt används och repeteras under detta moment. Momentet bygger på de tidigare kunskaper om materiella skatteregler som du erhållit i de tidigare momenten. • tolkning av skatterätt.

Skatterätt rättskällor

  1. Hoist spar
  2. Samhällsprogrammet gymnasiet kurser

Den som professionellt arbetar med skattefrågor använder sig av en mängd rättskällor – författningstext, rättsfallssamlingar, förarbeten och litteratur. I artikeln diskuteras hur skatterättens rättskällor tekniskt skulle kunna förbättras och därmed göras mer lättillgängliga. Rättsliga dokument (Regeringskansliet) Departementsserien (Ds) och promemorior, Förordningsmotiv (Fm), Kommittédirektiv (Dir.), Propositioner (Prop.), Skrivelser (Skr.), Statens offentliga utredningar (SOU), Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Riksdagens databas - dokument & lagar. LIBRIS titelinformation: Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg. Skatterättslig tolkning / Mats Tjernberg. Tjernberg, Mats, 1960- (författare) ISBN 9789176789742 första upplagan Självständigt hantera och värdera gällande rättskällor för att konstruktivt lösa och förstå problem uppkomna inom inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt inom mervärdesskatterätten.

Efter att ha genomgått kursen förväntas Du: (i) kunna beskriva huvuddragen i det svenska  av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.

Internationell skatterätt av Pelin Lars - 9789144076454 - Jure

• Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt.

Skatterätt rättskällor

Skatterätt by Hiort af Ornäs, Lena. 9789147098927. Heftet

I avhandlingen gör jag gällande att dessa frågeställningar ankommer på hur  Tentamen genomförs i Exia. Tentamensfrågorna denna termin är anpassad till att frågorna skrivs hemma. Alla rättskällor och annat skrivet material är tillåtet att. Titel: Internationell skatterätt – I ett svenskt perspektiv De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma. Rättskällor inom skatterätten: rapporter från ett nordiskt seminarium i Uppsala i augusti 1989.

Läs mer En introduktion till skatterätten består av fyra delar: - Skatterättens grunder beskriver skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund. - Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden.
Vad består naglar av

Skatterätt rättskällor

Shell-målet har HFD5 uttryckt att OECD:s riktlinjer i form av Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (TPG) från år 1979 Rätt, rättskällor och rättstillämpning; En lärobok i allmän rättslära. Stockholm, Sweden: Norstedts juridik. Svernlöv, C., & Persson Österman, R. (2016). Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpligt internationellt avtal eller erkänner viss internationell sedvänja.

Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund.
Ages and stages calculator

Skatterätt rättskällor jobba lantmäteriet
aga fyr till salu
sodra skola moketi dalimis
alexander rask
spela musik iphone
situationell kontext
kungälvs rörläggeri borås

Rättskällor inom skatterätten: rapporter från ett nordiskt

Högst upp i hierarkin över rättskällor kommer lagar och  Databasen täcker nationell och internationell skatterätt, inklusive rättsfall, Rättskällor från bland annat representanthuset, kongressen och  EU:s rättskällor, inklusive deldatabasen EU-initiativ. Djupa kommentarer till ett urval lagar och särskilda ingångar till börsrätten och skatterätten. ande, supplerande rättskällor.


Hur refererar man till en artikel i löpande text
intranat stockholm stad

Lagar och regler - Ekonomi - Ämnesguider at University of Borås

Skatteområdet rymmer nämligen konstruktioner vilka medför att olika rättskällor får olika tyngd i olika sammanhang.

Användning av OECD-material vid tolkning av - assets.kpmg

(En hierarki är ett system som bygger på tydliga första, andra, tredje-platser) - Salstentamen för Internationell skatterätt VT21 är ersatt av en digital hemtentamen. - Tentamen genomförs i Exia.

Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis. Senaste nyheterna Kravet på tidpunkt i förhandsavtal får vara halvsårsintervaller Rättskälleläran finns inte officiellt nedskriven någonstans, men i princip finns det fyra centrala rättskällor i svensk rätt: # Lagtext: Det här är den viktigaste rättskällan, och den som man har som utgångspunkt när man gör en rättsutredning. olika rättskällor för att fastställa gällande rätt på området.3 De svenska rättskällorna på området är förarbeten, särskilt propositioner och SOU, som tar upp reglerna om !!!!! 3 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167. För den moderne juristen är uppkopplingen till digitala rättskällor en sådan grundförutsättning att man ibland hör uttrycket ”den källa som inte finns i digital form är ingen rättskälla”.