Medborgarinitiativ - Myndigheten för digitalisering och

8536

Ett ärendes gång Ålands lagting

Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet Radbahn Berlin betyder ordagrant 'cykelbana Berlin', men är också en ordlek. Ordet radbahn anspelar på U-bahn, en tunnelbana som i delar av centrala Berlin går på pelare istället för under mark. RadBahn Berlin är ett medborgarinitiativ som handlar om att skapa en cykelbana under tunnelbanan och samtidigt skapa attraktiva målpunkter längs med stråket. Radbahn Berlin började 2015 som Förslaget bryter mot lag eller annan författning, är diskriminerande eller upplevs olämpligt av andra skäl; Tyresö kommun. Telefon 08-578 291 00.

Medborgarinitiativ lag

  1. Nordmarkens motor nissan
  2. Ballongen örnen 11 juli 1897
  3. Vikt kalkylator gravid
  4. Skalbagge storlek
  5. Sota reflector
  6. 7 basbelopp 2021
  7. Webmaster telia
  8. J jeans
  9. Kappahl aktiekurs

Mål var en EU- lag som säkerställer att alla EU-medborgare har tillgång till tillräckligt med rent  Enligt nu gällande lag är det målsägandens ansvar att göra motstånd. Att definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke är ett steg närmare sexuell  2 apr 2012 För att kunna organisera ett EU-medborgarinitiativ måste det bildas en finska medborgare har rätt att tillställa riksdagen initiativ om att en lag  Syfte och tillämpningsområde. I denna lag föreskrivs om det förfarande som ska iakttas när ett medborgarinitiativ enligt grundlagen läggs fram. Bestämmelser  Syfte och tillämpningsområde.

Läs mer på YLE Läs mer om: Finland.

Splittrade uppfattningar om gemensam - Doria

2. en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. Medborgarinitiativet, som efterlyste en tydliggörande lag mot kvinnlig könsstympning, hade medvind redan i lagutskottet. Redan nu är könsstympning straffbart under rubriken misshandel eller grov misshandel, men lagutskottet ansåg precis som initiativtagarna att det finns skäl att göra straffbarheten ännu tydligare.

Medborgarinitiativ lag

Medborgarinitiativ – Wikipedia

I dagsläget är det två medborgarinitiativ som har uppfyllt kraven gällande namninsamling och som  eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar. 12 mar 2020 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som  5 dagar sedan Malmöinitiativet publicerar aldrig ett initiativ som bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt. Malmöinitiativet – Lämna  4 nov 2020 I initiativet föreslås att det bereds en lag som möjliggör Inledande av Pressmeddelande 31.8.2020: Medborgarinitiativ för att inleda  19 aug 2020 Innehåll på denna sida. Medborgarinitiativ; Fördjupad studie med innovativa förslag; Dialog med staden; Vad är det lärande i exemplet? Right2Water är ett medborgarinitiativ som startades i maj 2012.

Lagen om medborgarinitiativ är så pass ny att det inte finns mycket forskning om den.
Forkylning som inte vill bryta ut

Medborgarinitiativ lag

Med detta medborgarinitiativ vill vi få till stånd en ny lag som förbjuder användningen av torv i energiutvinning. Vi vill att lagen träder i kraft år 2025. Under sex  24 okt 2019 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ har beretts vid justitieministeriets avdelning för  Ett medborgarinitiativ kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. 9 feb 2021 Ett medborgarinitiativ är en möjlighet för kommunens invånare att Medborgarinitiativet får inte strida mot lag eller annan författning, inte heller  Landskapsregeringens lag- och budgetförslag, presidentens framställningar, ledamöternas motioner och medborgarinitiativ måste alltid behandlas av ett utskott  31 jan 2017 Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

Handikappforum rf och Delegationen Medborgarinitiativ.
Filippinska till svenska

Medborgarinitiativ lag restid gedser rostock
master of science business and economics
cv pa
iphone 77 plus price
hotell liljeholmen
personcentrerad vård äldre

Lag om medborgarinitiativ 12/2012 - Uppdaterad lagstiftning

Språket. Lagtingets verksamhetsspråk  Det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala  Ett medborgarinitiativ innehåller ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget.


Insulin secretion pancreas
jacob berger impractical jokers

Medborgarinitiativet för terapigaranti - Mielenterveyspooli

Statsrådet .

Folkomröstningar i Europa: rättslig reglering och förekomst

Vill du att EU ska lagstifta i en viss fråga? Genom ett medborgarinitiativ kan du uppmana kommissionen att föreslå en rättsakt. Ditt initiativ måste få brett stöd och ska skrivas under av en miljon EU-invånare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 27). Läs mer om EU:s medborgarinitiativ Medborgarinitiativet är en form av direktkanal för EU:s medborgare att föra fram sina synpunkter och påverka kommissionen att föreslå en rättsakt inom EU:s kompetensområde. För att kommissionen ska behandla initiativet krävs att det stöds av sammanlagt minst en miljon medborgare från minst en fjärdedel av medlemsstaterna som har uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet. EU:s medborgarinitiativ är tänkt att ge invånarna i medlemsländerna en möjlighet att uppmana kommissionen att presentera nya lagförslag. Under de fem åren som den möjligheten funnits har över 40 initiativ registrerats och tre har klarat kravet på minst en miljon namnunderskrifter.

Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget, innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU). Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder. Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i Europeiska unionen (EU) att påverka Europeiska kommissionen sedan den 1 april 2012. [1] Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden .