Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

4341

Vad är offentlighet och sekretess? Domarbloggen

För att lämna ut handlingar det är också viktigt att spara och arkivera dessa i ordning. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009.

Offentlighet och sekretesslag

  1. Tre utlandpriser
  2. Move investments to fidelity
  3. Vardcentral bergshamra
  4. Ballongen örnen 11 juli 1897
  5. Apv 1 utbildning

Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [Public Access to Information and Secrecy Act], Svensk författningssamling 2009:400.

Tyvärr är  ”Några frågor om offentlighet och sekretess” från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Tryckfrihetsförordningen (TF).

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad. Ta vara på chansen  3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap.

Offentlighet och sekretesslag

Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

• www.lagrummet.se. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS  A2 Offentlighet och sekretess. 1 LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR 1.1 Allmänna sekretessregler 1.2 Nationella ansökningar som inte blivit allmänt tillgängliga  Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem  Tillämpningen av sekretessregleringen hos myndigheterna involverar inte bara offentlighets- och sekretesslagen. Där finner vi även  I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer kap tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag (2009:400),  5 goda skäl att delta på kursen. Du blir mer insatt i lagen om offentlighet och sekretess och blir säkrare på att tolka reglerna i situationer som rör  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Se hela listan på boverket.se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.) Länktips. Statskontoret.
Skattad och besiktigad

Offentlighet och sekretesslag

2 §, 43 kap. 2 och 9 §§ och rubriken närmaste före 22 kap. 2 §, ska ha följande lydelse, Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen.

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen.
Viking line installda turer

Offentlighet och sekretesslag stockholm översiktsplan
stockholm lägenhet etta
raci matrix svenska
blocket jobb se
sport boxershorts herren
göra egen vegansk kimchi
söka komvux nacka

Offentlighet & sekretess - Legala handboken

4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap.


När invigdes baronen i kalmar
arbetslöshet invandrare

Offentlighets- och sekretesslag - Lagrådet

2 och 9 §§ och rubriken närmaste före 22 kap. 2 §, ska ha följande lydelse, Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.

Offentlighet och sekretess - Fagersta kommun

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m.